ETİLEN OKSİT GAZ STERİLİZA TÖRLERİ


MODEL: EOSTD_KRT 135
TANIM
Bu cihazlar, sı cak ve soğuksterilizasyonu %100 etilen oksit gazlı tek
kullanımlık kartuşlara gerçekleştirmeleri için tasarlanmıştır .

E T O _ K R T 1 3 5 m o d e l i h e rsterilizasyon için 100 gr lık bir metal kartuş
kullanır.Sterilizasyon işlemi 37 C, 45 C,
55 C veya 60 C de gerçekleşir. Kullanıcı bu seçeneklerden herhangi birini kontrol panelinde bulunan dokunmatik tuşlarla seçebilir. Yukarıdaki standart programlara
ek olarak cihaz, kullanıcının sıcaklığı ve süreyi belirleyebileceği “kullanıcı tanımlı
prog am” a da sahi pt i r. Bu opsi yon sterilizasyonun 33 C- 60 C arasında
herhangi bir sıcaklıkta gerçekleşmesini sağlar.Sterilizasyon çemberi prizmatik yapıda olup, iç ölçüleri 40cm x 40cm x 85 cm (uzunluk x genişlik x derinlik) dir

TEKNİK ÖZELLİKLER
KABİN Y APISI : Prizmatik (135 litre)
KABİN VE KAP AK MATERY ALİ : AISI 316 L paslanmaz çelik
STERİLİZASYON SICAKLIĞI : 1 C aralıklarla 33 C - 60 C seçilebilir (max. sapma: ± 1 C)NEMLENDİRME : ~40 % RH (ankastre buhar jeneratörü ile sağlanır)
DÖNGÜ SÜRESİ : (Havalandırma evresi hariç)37 C için; 7½ saat
45 C için; 6 saat 55 C için; 4½ saat 60 C için; 4 saat
STERİLİZASYON BASINCI : Sterilizasyon ~ -0.3 bar basıncın altında vakumda gerçekleşir VAKUM SİSTEMİ : V akum ankastre su bilezikli ve sessiz vakum pompası ile sağlanır
HAV ALANDIRMA SÜRESİ : 1 saat aralıklarla olmak üzere kullanıcı tarafından 0-99 saat arası seçilebilir
KONTROL SİSTEMİ : Dokunmatik kullanıcı ara yüzlü, µ-işlemci tabanlı kontrol paneli yardımı ile
EKRAN : Florasan arka aydınlatmalı LCD grafik ekran (mavi)
YÜKLEME : İki ayarlanabilir yükseklikte, delikli paslanmaz çelik (AISI 316L) raflarla
Y AZICI : 24 kolon yazıcı sterilizasyonun gerçekleştiğinin onayının kağıda dökülmesi
için kullanılır
ELEKTRİK KA YNAĞI : 380 Volt, 50 Hz ± 10% üç fazlı şebeke voltaj.
ENERJİ TÜKETİMİ : 4 KW (max).

MODEL: EOSTD_KRT 250 GENİŞ KAPASİTELİ ETO STERİLİZATÖRÜ
(STERİLİZASYON İÇİN ETO GAZ KARTUŞU KULLANIR)

İÇ ÖLÇÜLER :
KAP ASİTE : 250 litre
Her sterilizasyon için 167-170 gr standard ETO gaz
kartuşu kullanılır
Tek veya çift kapı opsiyonlu
ETO_KRT 135 ile aynı fonksiyon ve kontrol sistemlerine
sahiptir.
50cm x 50cm x 100cm
(boy x genişlik x derinlik).

MODEL: EOSTD_300-550

Firmamız tarafından üretilen EOSTD 300-550 serisi etilen oksit gaz sterilizatörleri
özellikle yüksek ısıda steril edilemeyen tek kullanımlık medikal materyal ve ekipmanların sterilizasyonu için dizayn edilmiştir.S t e r i l i z a s y o n i ç i n e t i l e n o k s i t -karbondioksit gaz karışımını kullanır. Karışımın oranları kullanıcının isteğine göre 15% ETO - 85% CO ’den 90% ET O - 10% CO ’ye farklılıklar 2 2 gösterir. Basit kullanım, kolay bakım ve servis özellikleri, güvenilir güvenlik önlemleri tasarımın
ana k ons ept i ni ol uş t ur ur v e s i s t eml er i n üretiminde son teknoloji kullanılmaktadır.Ga z s i l i n d i r l e r i n i n d e ğ i ş t i r i l me s i ,
sterilizasyon kabininin yüklemesi ve boşaltılması, sterilizatörün programlanması ve kullanımı minimum sayıda personel tarafından çok kısa bir
sürede yapılabilir.EOSTD 300 - 550 serisis sterilizatörler sterilizasyon kapasitelerine göre 2 değişik standat modelde üretilirler. Sterilizasyon kabinleri p r i z m a t i k t i r . F o n k s i y o n e l v e k u l l a n ı m karakteristikleri aynıdır (değişik kapasitede
sterilizatörler özel isteğe göre üretilir).EOSTD 300 - 550 serisi etilen oksit gaz
sterilizatörleri kullanıcı tarafından seçilebilen 4 farklı ısıda kullanılır (37 C, 45 C, 55 C ve 60 C). Ayrıca kullanıcının 33 C - 60 C arasında seçim yapabileceği “kullanıcı tanımlı program” da me v c u t t u r. I s ı s e ç i l d i ğ i n d e ı s ı y a u y g u n
s t e r i l i z a s y o n s ü r e s i o t o m a t i k o l a r a k belirlenmektedir.
EOSTD 300: 300 litre sterilizasyon kapasiteli (50 cm X 50 cm X 120 cm - uXgXd).
EOSTD 550: 550 litre sterilizasyon kapasiteli (60 cm X 60 cm X 155 cm - uXgXd).,

TEKNİK ÖZELLİKLER
KABİN Y APISI : Prizmatik (300-550 litre)
KABİN VE KAP AK MATERY ALİ : AISI 316 L paslanmaz çelik
O O O O
STERİLİZASYON SICAKLIĞI : 1 C aralıklarla 33 C - 60 C seçilebilir (max. sapma: ± 1C)
NEMLENDİRME : ~40 % RH (ankastre buhar jeneratörü ile sağlanır)
DÖNGÜ SÜRESİ : (Havalandırma evresi hariç)
37 C için; 7½ saat
45 C için; 6 saat
55 C için; 4½ saat
60 C için; 4 saat
STERİLİZASYON BASINCI : Sterilizasyon, gaz karışımı tipine bağlı olarak (+0,8) - (1,8) bar basıncın altnda gerçekleşir
V AKUM SİSTEMİ : V akum ankastre su bilezikli ve sessiz vakum pompası ile sağlanır
HAV ALANDIRMA SÜRESİ : 1 saat aralıklarla olmak üzere kullanıcı tarafından 0-99 saat arası seçilebilir
KONTROL SİSTEMİ : Dokunmatik kullanıcı ara yüzlü, µ-işlemci tabanlı kontrol paneli yardımı ile
EKRAN : Florasan arka aydınlatmalı LCD grafik ekran (mavi)
YÜKLEME : İki ayarlanabilir yükseklikte, delikli paslanmaz çelik (AISI 316L) raflarla
Y AZICI : 24 kolon yazıcı sterilizasyonun gerçekleştiğinin onayının kağıda dökülmesi
için kullanılır
ELEKTRİK KA YNAĞI : 380 Volt, 50 Hz ± 10% üç fazlı şebeke voltaj.
ENERJİ TÜKETİMİ : 10-12 KW (max).

MODEL: EOSTD_KRT 40 (mini eto gaz sterilizatörü)

Bu cihazlar düşük kapasiteli uygulamalar için %100 ETO gaz kartuşları kullanarak sterilizasyon amaçlı dizayn edilmişlerdir. Etilen oksit gazı 30 gr lık standart ETO gaz
kartuşları ile sağlanmaktadır.Sterilizasyon kabini silindiriktir ve ölçüleri 35 cm x 40
cm (çap x derinlik) ve AISI 316 L kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Kapak da aynı malzemeden üretilmiştir. Kapak contası özel bir silikon karışımdan mamüldür. Dış kaplama elektrostatik boya ile boyanmıştır ve bu boya asidik ve bazik çevreye karşı üstün koruma ,sağlar. Y aklaşık dış ölçüler ise 65 cm x 50 cm x 65 cm
(uzunluk x genişlik x derinlik)Sterilizasyon işlemi 37 C ve 55 C olmak üzere kullanıcı seçimine bağlı olan standart programlarla yapılır .

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sterilizasyon Kapasitesi : 40 litre
Kabin Ölçüleri : 35cm x 40cm silindirik (çap x derinlik)
Dış Ölçüler (yaklaşık) : 65cm x 50cm x 65cm (uzunluk x genişlik x derinlik)
Sterilizasyon Sıcaklığı : Soğuk: 37 C, sıcak: 55 C
Sterilizasyon Başına Düşen Gaz : 30 gr, 100 % etilen oksit gazı ( kartuş )
Sterilizasyon Süresi : Soğuk mod :7 saat, sıcak mod :4 saat
İşlem Kontrol Sistemi : Mikro işlemci tabanlı kontrol
Materyali : AISI 316L kalite paslanmaz çelik
Elektrik Kaynağı : 380 volt, 50 Hz ±10%üç faz
Enerji Tüketimi : Maksimum 2 KW.
Su Kaynağı : Musluk suyu (1/2” boru)
Boşaltma : Ana drenajdan 1/2” dışarı

SANAYİ TİPİ, GENİŞ KAP ASİTELİ ETO GAZ STERİLİZA TÖRLERİ , STERİLİZASYON İÇİN ETO-CO GAZ KARIŞIM SİLİNDİRİ KULLANIR.
KAPASİTE: 1 m - 10 m EX-proof elektrik tesisatı ve yapısı Bütün program parametreleri kullanıcı tarafından kontrol edilebilir .Verilen yazılımla PC senkronizasyonu sağlanabilir
(RS 485 bağlantı) Geçerlilik programları dahildir.Bu modelin ölçüleri ve özellikleri için üretici veya bayi ile irtibata geçiniz.

CİHAZ BİYOLOJİK TEST GÖSTERGELERİNİN İNKÜBASYONU İÇİN KULLANILM
ETİLEN OKSİT VE BUHAR STERİLİZA TÖRLERİNİN İKİSİ İÇİN DE KULLANILIR.

C i h a z e t i l e n o k s i t göster gelerini 37 C de, buhar göstergelerini 55 C de inkübe eder . Etilen oksit göstergeleri sol deliklere, buhar göstergeleri de sağ deliklere
yerleştirilmiştir . İki taraf bağımsız çalışır ve açma-kapama düğmeleri
ve termostatları ayrıdır .Gösterge Yuvası : 37 C için, 10 adet 55 C için, 10 adet
Delik Ölçüleri : Ø=12.5 mm, h=35 mm. İnkübatör Isısı : EO göstergeleri için, 37 C
Buhar göstergeleri için, 55 C
Isı Sapması : ±2 C
Isı Kontrolü : Bağımsız termostatik
Gösterge Yuvaları Materyali : Alüminyum
Çalışma Voltajı : 220 Volt 50 Hz ± %10
Enerji Tüketimi : 150 watt max.NÖTRALİZASYON (SCRU