EOSTD_CYL SERİSİ KARTUŞLU ETİLEN OKSİT GAZ STERİLİZA TÖRLERİ


A. CİHAZIN T ANIMI
Cihazlar, %100 etilen oksit gazı ihtiva eden tek kullanımlık kartuşlar kullanarakılık v e soğuk sterilizasyon işlemi yapacak şekilde geliştirilmiştir . Bir sterilizasyon için EOSTD_CYL 160 modeli, 134 gm'lık tek kartuş kullanır Sterilizasyon i şl emi , 37 C, 55 C sıcaklıkta gerçekleşir . Bu seçim kullanıcı tarafından, kontrol paneli üzer i ndeki dokunmatik tuşlar ile yapı l ı r. Ayrıca sterilizasyon sıcaklığı ve süresinin yukarıdaki standart değerlerharicinde , kullanıcı tarafından programlanabildiği "kullanıcı tanımlı program"seçeneği mevcuttur.
Bu seçenek sayesinde 35 C ile 55 C arasında
herhangi bir sıcaklık değerinde sterilizasyon yapma
imkanı vardır .Sterilizasyon kabini SİLİNDİRİK yapıda olup hacmi; EOSTD _CYL 160 için 160 litredir . Kabin
ebatları ise; Çap: 45 cm, Derinlik: 101 cm'dir .
EOSTD_CYL 160 serisi cihazlarda, sterilizasyon kabini aynı zamanda havalandırma kabini olarak da kullanılabilmektedir .Cihazlar, etilen oksit sterilizasyonunu dört fazda gerçekleştirir . Bu fazlar sırası ile; ŞARTLANDIRMA FAZI, STERİLİZASYON FAZI (exposure), GAZ T AHLİYE FAZI (exhaust) ve
HAVALANDIRMA FAZIDIR. Havalandırma fazı hariç, toplam sterilizasyon süresi 134 gm'lık kartuş kullanıldığında, 37 C'ta; 6,5 SAA T', 55 C'ta ise; 4 SAA T'dir. Kullanıcı tanımlı programlarda, sıcaklık 35 C ile 55 C arasında istenilen değerde ayarlanabilir .
Havalandırma fazı süresi kullanıcı tarafından 0 - 99 saat arasında seçilebilir . Havalandırma işlemi, steril edilen malzemelerin ambalajları içinde kalması muhtemel çok düşük miktarda gazın kısa sürede tamamen dışarı difüzlenmesini sağlamak amacı ile, ılık hava ile yıkama şeklinde gerçekleştirilir .
Bu işlem sırasında ortama alınan hava, bakteri tutucu bir "HEP A" filtre üzerinden geçirilerek kabine alınır .Sterilizasyon için gerekli basınç, nem, sıcaklık şartları ve şartlandırma fazı sonrası kabin içindeki yuvasına yerleştirilen kartuşun delinerek gazın kabine alınması gibi tüm fonksiyonel işlemler , bir elektronik bilgi işlem ünitesi tarafından tamamen otomatik olarak gerçekleştirilir ve sterilizasyon süresince kontrol altında tutulur . Cihazın tüm fonksiyonel işlemleri ile hata mesajları bir kaydedici yardımı ile kağıda dökülür . Cihaz, sterilizasyon ve havalandırma işlemlerini bitirdikten sonra otomatik olarak durur ve kullanıcıyı sesli ve görsel olarak uyarır .Cihazın sterilizasyon kabini iç yüzeyleri ve kapak sistemi tamamen kalite paslanmaz çelikten mamuldür. Sterilizasyon başlamadan önce kapağın emniyetli biçimde kapanıp kapanmadığını
gösteren bir mesaj fonksiyon ekranında belirir . Sterilizasyon işlemi boyunca kapağın açılmasını engelleyen bir manyetik kilit sistemi mevcuttur.Cihaz Sterilizasyon işlemi boyunca negatif basınç altında çalışır . Cihaz basınç testleri 5.5 Atü hidrolik basınçta yapılmaktadır . EOSTD_CYL 160 modeli etilen oksit gaz sterilizatörleri
standartlarına uygun olarak imal edilmiştir .Elektrik kesilmesi veya şebekede meydana gelebilecek arızalar göz önüne alınarak, işlemin kaldığı yerden emniyetli biçimde devam edebilmesi için cihazlara, firmamız tarafından geliştirilen bir ünite ilave edilmiştir . Bu sistem sayesinde cihazı boşaltıp yeni gaz ikmali yapmaksızın ve başa dönüp
zaman kaybetmeden sterilizasyon tamamlanabilmektedir .
Kapağın tam kapanmaması durumunda cihaz başlama komutunu kabul etmez ve sesli ikaz duyulur .Cihazın kapağı soldan sağa doğru açılacak şekilde imal edilmiştir .
Cihazlarda, gaz tahliyesi sırasında dışarı atılacak gazın çevreye zarar vermesini engellemek amacı ile kimyasal bir nötralizasyon sistemi kullanmaktadır . Bu sistem sayesinde etilen oksit gazının zararlı toksik etkisi yok edilerek dışarı atılması sağlanmaktadır .Vakum, gaz tahliye ve havalandırma işlemlerini gerçekleştiren vakum pompası cihaz ankresmanının içerisinde yer almaktadır .
Cihazın dış ebatları (yaklaşık): Genişlik: 90 cm
Yükseklik: 136 cm
Derinlik: 130 cm'dir .

B. ÇALIŞMA PRENSİPLERİ:
EOSTD_CYL 160 modeli etilen oksit gaz sterilizasyon cihazları, sterilizasyon işlemini kullanıcının seçebileceği iki değişik standart sıcaklıkta (37 C, 55 C,) veya kullanıcı tanımlı programlarda verilen 35 C - 55 C arası herhangi bir değerde ve dört temel fazda gerçekleştirir . Bu fazlar sırası ile:
1) Hazırlık fazı(conditioning):
Bu fazda cihaz, etilen oksit gazının sterilizasyon kabiliyetini optimum düzeye getirebilecek ortamın kabin içerisinde yaratılmasını sağlar . Y apılan işlemler sırası ile;
i) V akum (-0.7 bar),
ii) Ön ısıtma (35 C - 55 C seçilen değere göre),
iii) Nemlendirme (~%35-50 RH)
2) Sterilizasyon (exposure) fazı:
Kabin içerisindeki yuvasına yerleştirilen gaz kartuşunun otomatik olarak delinmesi ve etilen oksit gazının kabine alınması ile sterilizasyon işlemi başlar . Kabine giriş sırasında soğuyan gazın tekrar kabin sıcaklığına çıkarılması gerçekleşir . Kabin ve gaz sıcaklığı ayarlanan değere eriştiğinde sterilizasyon işlemi başlar .
3) Gaz tahliye fazı(exhaust):Sterilizasyon işlemi sonucu kabinde bulunan gaz vakumla emilerek ve su ile yıkanıp nötralize edilerek
drenaja verilir .. Söz konusu vakum işlemi yaklaşık 5 dakika sürer . Bu işlem kullanıcının isteğine bağlı olarak 5 kez tekrarlanabilir . Havalandırma süresi kısa tutulacak ise vakum işlemi bir kezden fazla tekrarlanmalıdır .
4) Havalandırma fazı:Gaz tahliye fazını müteakip, ambalaj içinde kalan çok düşük miktardaki etilen oksit gazı 0 - 99 saat süren 1 Atu basınçlı ılık hava ile yıkama işlemi sayesinde tamamen yok edilir . Bu işlem ayrı bir havalandırma kabininde de yapılabilir .
EOSTD_CYL 160 modeli etilen oksit gaz sterilizatörleri, 8 bit mikro işlemci kontrollü bir proses kontrol ünitesi yardımı ile çalışır . Kontrol paneli üzerindeki alfanümerik gösterge yardımı ile sterilizasyon evreleri, sıcaklık, basınç, süre gibi parametreler ve hata mesajları sürekli olarak izlenebilir . Ayrıca, yine kontrol paneli üzerinde bulunana bir yazıcı, söz konusu parametre ve mesajları kağıda döker .Cihazda,nemlendirme işlemi için gerekli suyun temin edildiği bir depo mevcuttur. Bu depo 10 sterilizasyonluk suyu (~1.5 litre) rezerve eder . Su bittiğinde kullanıcı ekran üzerinden yazılı ve sesli olarak uyarılır ve cihaz başlama kumandası almaz.Kabin ısıtması, kabin dış cidarında (kapak dahil 6 yüzeyde) yer alan film ısıtıcılar yardımı ile sağlanmaktadır . Isı izolasyonu ise 80 mm kalınlıkta aluminyum folyolu cam elyafı ile yapılmıştır .

C. FONKSİYONEL ÜNİTELER

1. KA YDEDİCİ
2. MANOMETRE (KABİN)
3. AÇMA-KAP AMA ANAHT ARI
4. ELEKTRONİK KONTROL ve KUMANDA ÜNİTESİ
5. ISI KONTROL ELEKTRONİK KARTI
6. BESLEME TRAFOSU
7. GİRİŞ-ÇIKIŞ-INTERF ACE KART
8. BUHAR JENERA TÖRÜ EMNİYET VENTİLİ
9. VAKUM SİSTEMİ KOMPRESÖRÜ
10. NEMLENDİRME BUHAR JENERA TÖRÜ
1 1. BUHAR JENERA TÖRÜ ISITICISI
12. VAKUM SİSTEMİ BY -PASS VANASI
13. ŞEBEKE SU GİRİŞİ
14. T AHLİYE

 

D, ELEKTRONİK Y API

Cihazda tüm kumanda ve kontrolleri yapan, mikro işlemci ve çevre donanım
elemanlarının yer aldığı bir bilgi işlem ünitesi mevcuttur. Algılayıcılardan gelen sıcaklık,
nem, basınç, fonksiyonel ünitelerin durumları gibi parametreler bu ünitede
değerlendirilerek, seçilen sterilizasyon tipine göre sterilizasyon işlemi bu ünite tarafından
üretilen komutlarla yürütülür . Mikro-prosesör kartında, INTEL tabanlı OTP tipi CPU
(central processing unit) kullanılmıştır . Program parametrelerini 10 yıl süre ile
hafızada tutabilecek bir back-up sistemi mevcuttur.Bilgi işlem ünitesi panelinde basınç
ve sıcaklığı devamlı olarak gösteren bir LED gösterge ile sterilizasyon fonksiyonlarını,
program parametrelerini ve hata mesajlarını gösteren alfa-nümerik GRAFİK bir LCD
gösterge bulunmaktadır .

Program parametreleri, saat ve tarih gibi değerler bilgi işlem ünitesindeki nümerik tuşlar vasıtası ile girilir .
Bilgi işlem ünitesi komutları, seri haberleşme yöntemi ile kontrol ünitesinde bulunan mikro-prosesör tabanlı giriş-çıkış kontrol kartına gönderilerek pompa, ısıtıcı, manyetik valf gibi fonksiyonel ünitelerin çalıştırılması sağlanır .
Ayrıca, bilgi işlem ünitesi, yine seri haberleşme yöntemi ile, termal kaydediciye, sterilizasyon evrelerini, parametreleri ve hata mesajlarını yazdırır .