AURIGA

Laser sistemi uygun fiber ve lazer ayarları ile geniş bir uygulama seçeneği sağlar.

Renal ve üreter her tür tafl  tedavisi

Tümör ve neoplazma vaporizasyonu

Üretra darlıklarının tedavisi

Darlık insüzyonu ve rezeksiyonu

Mesane boynu insüzyonu

Ablasyon

Kondilom rezeksiyon ve koagülasyonu

LITT

LCD kontrol panelinden değişik uygulamalar için programlanabilir

Uygulama menüsü 

AURIGA XL

Arttırılan teknik değerleri ile ilave tedavi imkanları sunar.

Yüksek frekanslı taş kırma ile taşı toz haline getirme. 

Prostat ablasyonu (HoLAP)

Prostat enüklasyonu (HoLEP)

Prostat vaporizasyonu (HoVAP)

Daha büyük dokuların temizlenmesi

Yüksek güç ile kısa tedavi süresi